Enheter

Enheter Njurmedicin

 • Avdelning 131 Njurmedicin Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med akut eller kronisk njursjukdom. Vi vårdar också dig som ska genomgå planerade undersökningar som njurbiopsi, behandlingar för ex. njurartärstenos eller förberedas med dialyskateter eller operation av AV-fistel för fortsatt dialysbehandling.

 • Dialysmottagning hem- och självdialys Mölndal

  Vi tar emot dig med avancerad njursvikt och som behöver regelbunden bloddialys. Vi tränar också för själv- och hemodialys vilket innebär att efter avklarad utbildning tar patienten ansvar för hela eller delar av sin behandling. Behandlingen kan då göras antingen på mottagningen eller i hemmet.

 • Dialysmottagning Mölndal

  Vi tar emot dig med avancerad njursvikt och som behöver regelbunden bloddialys. Vi tränar också för själv- och hemodialys vilket innebär att efter avklarad utbildning tar patienten ansvar för hela eller delar av sin behandling. Behandlingen kan då göras antingen på mottagningen eller i hemmet.

 • Dialysmottagning peritonealdialys Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med avancerad njursvikt som behandlas med dialys i hemmet i form av bukdialys (peritonealdialys, PD).

 • Dialysmottagning Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med njursvikt och som behöver regelbunden bloddialys. Vi vänder oss också till dig som behöver plasmaferes (plasmabyte) och ABO-behandling (immunabsorbtion).

 • Dialysmottagning Östra

  Vi vänder oss till dig med låg njurfunktion som behöver konstgjord hjälp med rening och vätskebalans. Vår mottagning riktar sig till dig som behöver regelbunden bloddialys. Vi har också njurmottagning en gång i veckan. Hos oss utförs även dialys på barn, dels på avdelningen och dels på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

 • Njurmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med medicinsk njursjukdom som har lätt njurpåverkan, avancerad njursvikt eller dig som genomgått en njurtransplantation. Vi gör också njurdonationsutredningar.