Enheter

Enheter Öron- näs- och halssjukvård

 • Ansiktsprotetikmottagning Sahlgrenska

  På Ansiktsprotetikmottagning Sahlgrenska arbetar vi med ansiktsprotetik och här tillverkas olika typer av ansiktsproteser och ögonproteser.

 • Foniatrimottagning Sahlgrenska

  Vi arbetar med diagnostik och behandling av patienter med röststörningar, stamning, läpp-käk-gomspalt, öppet nasalt tal samt vuxna med sväljningsstörningar. Vi träffar vuxna som behandlats för någon form av huvud- halscancer som påverkar tal och sväljning och gör även dyslexiutredningar på vuxna. Mottagningen är knuten till flera team: cochleaimplantatteamet, kraniofacialt team och könsdysforiteam. En betydande del av verksamheten omfattar specialist- och regionsjukvård och inom könsdysfori bedriver vi nationellt högspecialiserad vård. Logopedimottagning öron- näs- och hals Sahlgrenska har nära samarbete med flera enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempelvis plastikkirurgi och odontologiska kliniken. Mottagningen är knuten till Göteborgs Universitet, där flera medarbetare bedriver forskning inom olika logopediska områden, samt undervisar och handleder studenter på logopedprogrammet.

 • Logopedimottagning öron- näs- och hals Sahlgrenska

  Vi arbetar med diagnostik och behandling av patienter med röststörningar, stamning, läpp-käk-gomspalt, öppet nasalt tal samt vuxna med sväljningsstörningar. Vi träffar vuxna som behandlats för någon form av huvud- halscancer som påverkar tal och sväljning och gör även dyslexiutredningar på vuxna. Mottagningen är knuten till flera team: cochleaimplantatteamet, Kraniofacialt team och könsdysforiteam. En betydande del av verksamheten omfattar specialist- och regionsjukvård. Logopedimottagning Sahlgrenska har nära samarbete med flera enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempelvis plastikkirurgi och odontologiska kliniken. Mottagningen är knuten till Göteborgs Universitet, där flera medarbetare bedriver forskning inom olika logopediska områden, samt undervisar och handleder studenter på logopedprogrammet.

 • Öron- näs- och halsavdelning 18

  Vi tar emot dig med öron-, näs- eller halssjukdom som behöver kirurgisk vård. 

 • Öron- näs- och halsmottagning Sahlgrenska

  Vi bedriver en tidsbeställd mottagning i Öron-, näs- och halssjukdomar samt huvud-hals-kirurgi, inklusive Audiologi och Foniatri. Vi har jourmottagning under vardagar för patienter som vi bedömer behöver träffa ÖNH-specialist akut. I de flesta fall behövs en remiss. Du får information via 1177 var du ska vända dig för vård. Du kan kontakta en sjuksköterska hos oss för bedömning av ditt vårdbehov på telefonnummer 031-343 12 55. Du kan bli hänvisad till annan vårdnivå efter sjuksköterskans bedömning. Uppringningstid bokas från kl. 07.45. Helger och kvällar hänvisas akuta tillstånd till Akutmottagning Sahlgrenska.

 • Öron- näs- och halsmottagning Östra

  Vi tar emot dig med öron-, näs- eller halssjukdom. Vi behandlar främst barn och ungdomar.