Logopedimottagning öron- näs- och hals Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Gröna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ-sjukhuset Logopedimottagning öron- näs- och hals Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi arbetar med diagnostik och behandling av patienter med röststörningar, stamning, läpp-käk-gomspalt, öppet nasalt tal samt vuxna med sväljningsstörningar. Vi träffar vuxna som behandlats för någon form av huvud- halscancer som påverkar tal och sväljning och gör även dyslexiutredningar på vuxna. Mottagningen är knuten till flera team: cochleaimplantatteamet, Kraniofacialt team och könsdysforiteam. En betydande del av verksamheten omfattar specialist- och regionsjukvård. Logopedimottagning Sahlgrenska har nära samarbete med flera enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempelvis plastikkirurgi och odontologiska kliniken. Mottagningen är knuten till Göteborgs Universitet, där flera medarbetare bedriver forskning inom olika logopediska områden, samt undervisar och handleder studenter på logopedprogrammet.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Om du inte kan checka in med mobil, anmäl ditt besök i receptionen på Öron- näs- och halsmottagningen på våning 1. Se din kallelse för mer info.

Vi som arbetar här

Vi är logopeder som är specialiserade inom flera olika områden, samt medicinska sekreterare. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under sitt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177 Vårdguiden

Synpunkter och klagomål kan också lämnas via e-post eller post, läs mer här.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Helena Löfhede

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Gröna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ-sjukhuset Logopedimottagning öron- näs- och hals Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi arbetar med diagnostik och behandling av patienter med röststörningar, stamning, läpp-käk-gomspalt, öppet nasalt tal samt vuxna med sväljningsstörningar. Vi träffar vuxna som behandlats för någon form av huvud- halscancer som påverkar tal och sväljning och gör även dyslexiutredningar på vuxna. Mottagningen är knuten till flera team: cochleaimplantatteamet, Kraniofacialt team och könsdysforiteam. En betydande del av verksamheten omfattar specialist- och regionsjukvård. Logopedimottagning Sahlgrenska har nära samarbete med flera enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempelvis plastikkirurgi och odontologiska kliniken. Mottagningen är knuten till Göteborgs Universitet, där flera medarbetare bedriver forskning inom olika logopediska områden, samt undervisar och handleder studenter på logopedprogrammet.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Om du inte kan checka in med mobil, anmäl ditt besök i receptionen på Öron- näs- och halsmottagningen på våning 1. Se din kallelse för mer info.

Vi som arbetar här

Vi är logopeder som är specialiserade inom flera olika områden, samt medicinska sekreterare. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under sitt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177 Vårdguiden

Synpunkter och klagomål kan också lämnas via e-post eller post, läs mer här.

Ansvariga för mottagningen

Helena Löfhede

Enhetschef

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten