Nationell Donationspärm DBD

Kontakt jourhavande transplantationskoordinator SU: 031- 343 57 76

Försättsblad nationell donationspärm

Innehållsförteckning nationell donationspärm

1. Inledning

2. Kontakt med jourhavande transplantationskoordinator

3. När kan organdonation vara möjlig

4. Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden

BILAGA Behandlingsrekommendationer: Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden

5. Utredning av donationsvilja 

6. Vägledning vid närståendesamtal

Bilaga: Religion och organdonation

7. Utredning medicinska förutsättningar (Provtagning och riktade undersökningar) Bilaga:  Donatorkarakterisering  

8. Kontakt med polis och rättsmedicin i samband med organdonation

9. Beslut och dokumentation gällande donation Bilaga: Journalhandling för donationsingrepp på avlidna

10. Annat medicinskt ändamål 

11. Organdonation barn

12. Fastställande av död med hjälp av direkta kriterier

Bilaga: Socialstyrelsens "Protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier"

13. Inför donationsoperation

14. Donationsoperation (Klassifikation av kirurgiska åtgärder (koder)), Operationsteknik                     

15. Efter donation

16. Vävnadsdonation

17. Styrdokument

18. Flödesschema IVA donationsprocessen

    Flödesschema Operation/Anestesi

19. Lokala rutiner 

20. Övrigt      

 

Kontaktupgifter transplantationskorrdinatorer SU

Jourhavande transplantationskoordinator: 031-343 57 76

Gemensam mail: transplantationskoordinatorer.su@vgregion.se