Nationell Donationspärm DCD

Kontakt jourhavande transplantationskoordinator SU: 031- 343 57 76

Försättsblad nationell donationspärm

Innehållsförteckning nationell donationspärm

1. Inledning

2. Kontakt med jourhavande transplantationskoordinator

3. När kan organdonation vara möjligt

4. Organbevarandrade behandling och medicinska insatser efter döden

BILAGA Behandlingsrekommendationer: Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden

5. Utredning av donationsvilja

6. Vägledning vid närståendesamtal Bilaga: Religion och organdonation

7. Utredning medicinska förutsättning (provtagning - lab, odlingar, vävnadstypning och virusserologi). Bilaga: Donatorkaraktärisering

8. Kontakt med polis och rättsmedicin i samband med organdonation

9. Beslut och dokumentation gällande donation 

Bilaga: Formulär journalhandling för donationsingrepp på avliden donator DBD/DCD

10. Annat medicinskt ändamål

11. Organdonation, barn

12. Inför avbrytande av livsuppehållande behandling vid DCD 

13. Avbrytande av livsuppehållande behandling vid DCD

14. Fastställande av död med indirekta kriterier

15. Inför donationsoperation

16. Donationsoperation

17. Efter donation

18. Vävnadsdonation

19. Styrdokument

20. Flödesschema donationsprocessen IVA

Flödesschema donationsprocessen Operation

Lokala checklistor/rutiner

 

 

Kontaktupgifter transplantationskorrdinatorer SU

Jourhavande transplantationskoordinator: 031-343 57 76

Gemensam mail: transplantationskoordinatorer.su@vgregion.se