Kontaktuppgifter - patientkoordinatorer

Ulla-Maj Andersson

Patientkoordinator - sjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 70 40
Förfrågan om utredning och väntelista för njurtransplantation och bukspottkörteltransplantation, samt utredning för levande njurdonation och anonym njurdonation. Telefontid mån-fre kl 09-10:30, mån-ons kl 15-16, tors kl 14-15.

Ingrid Petersson

Patientkoordinator - sjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 79 29
Förfrågan om utredning och väntelista för njurtransplantation och bukspottkörteltransplantation, samt utredning för levande njurdonation. Telefontid mån-fre kl 09-10:30, mån-ons kl 15-16, tors kl 14-15.

Annette Lennerling

Patientkoordinator - sjuksköterska

Telefonnummer

Förfrågan om utredning för levande donation och anonym levande njurdonation. samt ansvarig för forskning och utbildning i omvårdnad på Transplantationscentrum.