Information till dig som vill donera en njure

Information till dig som funderar på att donera en njure

För mer information se:

Information till dig som funderar på att donera en njure

Vem kan bli njurdonator?

Förutsättningar för att kunna bli njurdonator är att man är fysiskt och psykiskt frisk, att beslutet är baserat på frivillighet och att man har en stark önskan om att hjälpa en njursjuk. Man måste också vara informerad och medveten om de risker som finns för egen del med att donera en njure både på kort och lång sikt.  

Exempel på vem som kan bli njurdonator är:  

  • Makar, samboende eller partner
  • Föräldrar
  • Syskon
  • Vänner, arbetskamrater
  • Andra släktingar till exempel morbror, faster eller kusin
  • Anonyma givare  

Om man känner personen man funderar på att donera till, kan man kontakta dennes läkare. Remiss för njurdonationsutredning skickas av läkaren till njurmottagningen i regionen där den potentiella donator bor. På njurmottagningen ges mer information och därefter kan utredningsprocessen påbörjas om man vill fortsätta. När utredningen är klar skickas en donatorsanmälan till Transplantationscentrum. Donatorns undersökningsresultat granskas på en njurkonferens. Om allt ser bra ut och inget talar emot en donation godkänns donatorn för njurdonation. När både donator och mottagare är godkända kontaktas de av patientkoordinator för mer information och erbjuds operationstid.

Om man vill donera anonymt till en okänd njursjuk person, så kallad anonym njurdonation, ska man kontakta patientkoordinator på Transplantationscentrum som kan ge mer information och råd om processen


Patientkoordinatorer