Lever- och gallvägskirurgi

Till leverkirurgiska mottagningen kommer patienter för att utredas och behandlas för förändringar i lever och gallvägarna. Vi handlägger främst patienter med tumörer som kan behandlas med kirurgiska metoder såsom operation, transplantation eller lokal värmebehandling, men även andra tillstånd som kräver leverkirurgisk kunskap.

Teamet för lever- och gallvägskirurgi

I vårt uppdrag ingår också, att i samarbete med övriga vårdgivare, erbjuda palliativ behandling till patienter med icke botbar tumörsjukdom i lever och gallvägar.

På mottagningen arbetar leverkirurger, kontaktsjuksköterskor, SVF-koordinator, operatonskoordinator och sekreterare nära varandra, vilket leder till snabb och samlad kompetens.
Vi har flera konferenser varje vecka, både med sjukhus i VG-regionen och nationellt, där vi tillsammans med onkologer, patologer och röntgenläkare diskuterar och granskar remisser för att kunna erbjuda bästa behandling för varje enskild patient.

Patientinformation
Kontaktsjuksköterska
Till dig som ska opereras i lever och gallvägar
Kemoembolisering
Portaembolisering
Lokal behandling i levern
PTC