Teamet för lever- och gallvägskirurgi

Magnus Rizell

Sektionschef

Helena Taflin

Sektionschef

Per Lindnér

Universitetssjukhusöverläkare

Christian Cahlin

Överläkare

Malin Sternby Eilard

Överläkare

Niclas Kvarnström

Överläkare, verksamhetschef

Veronica Reivell

Överläkare

Annika Strand

Kontaktsjuksköterska

Johanna Andervik Holmgren

Kontaktsjuksköterska

Annika Ekstrand

SVF-koordinator
Operationskoordinator

Ann-Caterin Jönsson

Medicinsk sekreterare

Andreas Fagerström

Medicinsk sekreterare