Information till dig som utreds för njurtransplantation

Man kan utredas för njurtransplantation på sin njur- eller dialysmottagning. Förutsättningar är att man har ett tillräckligt bra medicinskt allmäntillstånd, att klara inte bara själva operationen utan också eventuella problem som kan komma efter en transplantation samt kan följa de ordinationer och råd man får av sjukvårdspersonal. När utredningen är klar skickas en njurtransplantationsanmälan till Transplantationscentrum. Undersökningsresultaten granskas på en njurkonferens och beslut tas om patienten kan godkännas för njurtransplantation. 

Om man har en levande donator kontaktas man av en patientkoordinator när både donator och mottagare är godkända för donation och transplantation för mer information och erbjuds operationstid.

Om man inte har en levande njurdonator kontaktas man av patientkoordinator som informerar om att man blivit godkänd och uppsatt på väntelistan för njurtransplantation och vad det innebär.

Livet med en ny njure


Njurtransplantationsteam