Lungtransplantation

Lungtransplantationsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset etablerades 1990 och är för närvarande Skandinaviens största med 30-50 lungtransplantationer per år. De vanligaste orsakerna till lungtransplantation är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller lungfibros. 1-årsöverlevnaden efter en lungtransplantation är numera cirka 90% och 5-årsöverlevnaden är cirka 60%.

Utredning Lungtransplantation

Inför lungtransplantation
Lungtransplantation är högspecialiserad vård och utförs i Göteborg och i Lund. Remisser skickas till dessa centra från hela landet. Utredning och uppföljning görs i nära samarbete med den remitterande kliniken.
För Göteborg gäller att du oftast genomför en basal transplantationsutredning på hemorten för kartläggning av lungsjukdomen och övrig organfunktion. Remissen bedöms sedan av lungtransplantationsläkare och om inga kontraindikationer upptäcks kommer du att kallas för vidare utredning på Transplantationscentrum.

Utredning i Göteborg
Utredningen tar cirka en vecka och görs på Transplantationscentrums dagvård. Du bor på hotell under tiden du är i Göteborg. Hotell samt taxiresor mellan hotellet och sjukhuset bokas av Transplantationscentrum. Resan från hemorten till och från Göteborg ombesörjs av inremitterande mottagning och kan ske på olika sätt beroende på var du bor.
Vid transplantationsbedömningen har din/dina närstående en central roll. Det bästa är om du har med dig en närstående under de dagar som utredningen pågår och vid informationstillfället. Detta för att både du och din närstående skall vara medvetna om balansen mellan vinster och risker vid ingreppet och att det finns stöd för er både under tiden på väntelistan samt efter transplantationen. Det är den inremitterande mottagningen som står för kostnaden för medföljande närstående och reglerna ser olika ut för olika regioner.

Vad händer under utredningsveckan
Under utredningsveckan undersöker man bland annat hjärt- och lungfunktionen, tandstatus och tar prover. Du får träffa en lungtransplantationsläkare som dels gör en bedömning av din hälsostatus och dels informerar om olika aspekter av lungtransplantation. Du träffar även kurator och fysioterapeut.
Efter genomförd utredning presenteras ditt fall på en behandlingskonferens som hålls på torsdag eftermiddag kl.15. Vid denna konferens diskuteras flera patienter och det finns specialistläkare från kardiologi, lungmedicin, thoraxanestesi, thoraxkirurgi, röntgen och klinisk fysiologi representerade tillsammans med patientkoordinatorer, kurator och annan personal. Vid konferensen diskuteras och beslutas huruvida lungtransplantation kan vara en lämplig behandling för dig. Efter beslut meddelas du och din närstående detta antingen personligen på sjukhuset eller via telefon.

Efter beslut
Om man bestämt att man vill erbjuda dig lungtransplantation har patientkoordinator, kirurg, anestesiolog och fysioterapeut informationssamtal med dig och din/dina närstående innan uppsättning på väntelista. Detta tar en nästan en hel dag och görs i största möjliga mån innan du reser hem vilket oftast innebär på fredagen. Detta innebär att du som patient får vara beredd på att stanna tills åtminstone kl. 15.00 på fredagen den veckan du är i Göteborg, men att vi inte vet förrän sent på torsdag eftermiddag om det blir aktuellt eller ej. Vår rekommendation är att om möjligt boka en ombokningsbar biljett för hemresan.

Väntelista
Väntetider innan lungtransplantation varierar och är beroende av blodgrupp och storlek men är mycket kort i jämförelse med USA och Europa. Dödligheten på väntelistan är låg tack vare optimalt utnyttjande av organ.
Under väntetiden håller sig patientkoordinatorn uppdaterad om ditt aktuella hälsotillstånd och du är alltid välkommen att ringa koordinatorn.
Det är viktigt att använda väntetiden till att träna kroppens muskler genom styrketräning; ju bättre muskulatur du har före transplantationen, desto lättare kommer du igång efteråt och minskar risken för komplikationer. Ta gärna hjälp av fysioterapeut.

Transplantationen 
Du kallas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset av transplantationskoordinator som även ordnar transporten till Sahlgrenska antingen med bil eller flyg beroende på avstånd. Operationstiden varierar men är vanligen 4–6 timmar. Vid ett okomplicerat förlopp vårdas man 2–4 dygn på thoraxintensivvårdsavdelningen och 3–4 veckor på transplantationsavdelningen innan man antingen kan skrivas ut till hemmet eller till hemortssjukhus för eftervård.

Eftervård 
En lungtransplantation kräver livslång medicinering. Immundämpande läkemedel behövs för att förhindra en avstötning av det transplanterade organet. Vanligtvis ges tre preparat i kombination där doserna anpassas utefter din situation. I vissa fall görs tillägg av ytterligare immundämpande läkemedel.
Efter transplantationen behövs också förebyggande behandling mot infektioner av olika typer.
Du behöver även äta förebyggande mediciner mot till exempel höga blodfetter eller magsår.
Medicineringen är som mest intensiv precis efter transplantationen och doserna kan oftast sänkas successivt under det första året.

Uppföljning 
Resultatet efter lungtransplantation är i hög grad beroende av en god uppföljning. Uppföljningen sker på Transplantationscentrum under första året efter transplantationen. Sedan delas uppföljningen i regel upp mellan hemorten och Transplantationscentrum.
I början brukar man ha en till två kontroller per vecka med provtagning, sköterske- och/eller läkarbesök. Under första året kallas lungtransplanterade till flera återbesök hos oss på Transplantationscentrum. Efter första året tar hemortssjukhuset över ansvaret även för de transplanterade lungorna, men våra medicinska- och kirurgiska specialister finns alltid tillgängliga för konsultationer från hemmakliniken om så behövs.
Du kan inte leva ett helt normalt liv efteråt, men om du följer alla rekommendationer och råd så kan du leva ett bra liv med god livskvalitet med dina nya lungor.