Levertransplantationsteamet

Andreas Schult

Teamansvarig läkare hepatologi - överläkare

William Bennet

Teamansvarig läkare kirurgi - överläkare

Karin Edlund

Patientkoordinator - sjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 60 23

Ursula Strand

Patientkoordinator - sjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 70 42

Karin Edenholm

Medicinsk sekreterare

Inga-Lena Gunnesson

Spec sjukgymnast

Clara Hallberg

Fysioterapeut

Annie Harrysson

Fysioterap/sjukgym

Johanna Möller

Fysioterapeut

Maria Bengtsson

Dietist

Lena Friedrich

Leg kurator Hälso- och sjukvård

Malin Landström

Leg kurator Hälso- och sjukvård