Kurs vid hjärntrötthet efter Graves sjukdom – en randomiserad kontrollerad studie

Fokus i studien är att undersöka om en hjärntrötthetskurs kan förbättra den mentala hälsan hos personer som upplever kvarstående hjärntrötthet (mental fatigue) efter att ha fått diagnosen giftstruma (Graves sjukdom)

Du kan läsa mer om studien här och screena dig för att se om du kan vara med: www.gracestudien.se/om-studierna/#S3 (hjärntrötthetskursen)

Ansvarig läkare: Helena Filipsson Nyström, professor och universitetssjukhusöverläkare

Vid intresse av att delta och för mer information är du välkommen att kontakta forskningssjuksköterska Ulrika Björk, telefonnummer 031-786 32 01