Personcentrerad vård vid Graves sjukdom

En studie om personcentrerad vård för nydiagnostiserade graves patienter. Fokus i studien är att undersöka om personcentrerad vård, med ökad tillgång till digitala plattformar, kan förbättra måendet, livskvalitén och om det i sin tur kan minska antal sjukskrivningsdagar hos patienter.

Du kan läsa mer om studien Personcentrerad vård vid Graves sjukdom här: www.gracestudien.se/om-studierna/#S4 (personcentrerad vård)

Vid intresse av att delta och för mer information är du välkommen att kontakta forskningssjuksköterska/doktorand Agneta Lindo, telefonnummer 076-618 54 81