Forskningsstudie om suicidpreventiv vård

I samarbete med Suicide Zero, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Suicidprevention efterlevandestöd (SPES) genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet en rikstäckande studie för att undersöka på vilket sätt ett samarbete mellan patienter, anhöriga och vården kan upprättas och bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet i vården av suicidnära patienter.

Vi söker: dig som är över 18 år och antingen har egen erfarenhet av suicidtankar/suicidalt beteende, alternativt är anhörig till någon som har eller har haft suicidtankar/suicidalt beteende. Det spelar ingen roll var i landet du bor.

Så går studien till: egenerfarna som väljer att delta kommer att kallas till en individuell djupintervju på cirka 1 timma. Anhöriga som väljer att delta kommer att intervjuas i grupper om tre till sex deltagare. Både som egenerfaren och anhörig kan man välja om man vill delta i fysisk eller digital intervju.

Mer information och anmälan:

E-post: malin.rex@gu.se          
Telefon: 0761-199908