Har du KOL och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vid Centrum för klinisk prövning, Clinical Trial Center, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår en ny internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering.

För att kunna delta i studien krävs bl.a

  • att du är över 40 år 
  • att du har dokumenterad måttlig till svår KOL 
  • att du är rökare och/ eller har varit rökare i minst 10 år 
  • att du för närvarande behandlar din KOL med kortison i inhalation samt två olika typer av luftrörsvidgande inhalatorer (inhalerade enskilt eller i kombination) 
  • att du det senaste året haft minst två episoder med försämring av din KOL som behövt behandlas antingen med kortisontabletter eller genom inläggning på sjukhus.

Studien är en fas 3 studie och kommer att pågå i ca 3 år. Behandlingsfasen är minst 56 veckor och innebär totalt ca 14 besök på kliniken och ca 6 uppföljande telefonsamtal. Samtliga besök hos läkare och studieläkemedlet är gratis. Merkostnader ersätts.

Om beskrivningen ovan passar in på dig och om du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till Centrum för klinisk prövning,Clinical Trial Center, på telefon 031-3439919 eller skicka e-mail till rekrytering.ctc.su@vgregion.se (skriv gärna resolute i ämnesfältet)
Ansvarig läkare för studien är Dan Curiac.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (GDPR).
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.