Har du nyligen insjuknat i typ 1 diabetes och vill delta i en klinisk studie?

Vid typ 1 diabetes förstörs de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Vi söker dig som nyligen insjuknat i typ 1 diabetes för att undersöka om det går att bevara kvarvarande betaceller med ett läkemedel.

Vi söker dig som är mellan 18-35 år och diagnostiserad med typ 1 diabetes de senaste 3 månaderna.

Alla besök och studieläkemedel är kostnadsfria. Besöken inkluderar laboratorietester, olika studiemoment samt rådgivning. Reseersättning och ersättning per besök ingår. Studien är godkänd av Etikprövnings- myndigheten och Läkemedelsverket.

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med studiepersonal 031-3439919 eller via 1177.

Ansvarig prövare i I-DIT  är Per-Anders Jansson.