Har du svårbehandlad depression?

Vi söker kvinnor och män med depression som vill delta i en klinisk forskningsstudie med syfte att studera effekten av läkemedlet OSU6162 som tillägg till ett antidepressivt medel av SSRI/SNRI-typ.

OSU6162 är ett preparat som påverkar aktiviteten hos två signalämnen i hjärnan – dopamin och serotonin. Syftet med studien är att undersöka om OSU6162 som tilläggsbehandling till något av SSRI/SNRI-medlen citalopram, escitalopram, fluoxetin, sertralin, paroxetin, duloxetin och venlafaxin ger en antidepressiv effekt hos patienter som inte uppnått tillfredsställande svar på behandling med enbart SSRI/SNRI.

Studien är dubbelblind. Det betyder att hälften av patienterna får aktiv behandling (OSU6162) och hälften får icke aktiv behandling (placebo). Patienterna lottas till de två grupperna, och varken patient eller behandlande läkare/sjuksköterska vet under studien vilka patienter som får läkemedel och vilka som får placebo. 

Du kan vara rätt person för studien om du har fått diagnosen depression och behandlats med ett SSRI/SNRI-medel under minst 6 veckor utan någon tydlig förbättring. Du ska tidigare ha varit väsentligen frisk och vara mellan 25 och 65 år. 

Mediciner, liksom läkarbesök och undersökningar, är kostnadsfria. 

Genom att kontakta oss anmäler du ditt intresse av att ta emot ytterligare information om studien. När du tagit del av all information kommer du att tillfrågas om du samtycker till att delta. Därefter kommer en läkare att ta ställning till om du uppfyller villkoren för deltagande. 

De uppgifter du lämnar hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 

Kontakt för ytterligare information: 

Sara Forsmark, forskningskoordinator: 0736 864346 sara.forsmark@carlssonresearch.eu