Forskningsstudien Hjärtbussen

Hjärtbussen är ett forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och AstraZeneca. 

Målet med studien är att bättre kunna beskriva och identifiera mekanismer som ligger bakom olika typer av hjärtsvikt. I ett första steg handlar det om att med hjälp av bild- och funktionsdiagnostiska metoder, som exempelvis hjärtultraljud, samt blodprovsanalyser hitta samband till olika typer av hjärtsvikt.

För att kunna diagnosticera hjärtsvikt krävs, förutom typiska symptom, även tillgång till bild- och funktionsdiagnostiska metoder. Det leder ofta till upprepade sjukhusbesök för patienten. Hjärtbussen erbjuder ett koncept där patienten genomgår all den sedvanliga diagnostiken samt forskningsundersökningar vid ett enda tillfälle, och dessutom i patientens närområde.

En del patienter drabbas av en typ av hjärtsvikt där hjärtat har en försämrad avslappningsförmåga. För denna typ av svikt finns i dagsläget ingen behandling.

Sara Svedlund, läkare och docent vid Klinisk fysiologi är forskningsansvarig för projektet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta om studien

  • I dagsläget finns ingen behandling för de som drabbas av den här typen av hjärtsvikt, där hjärtat har en försämrad avslappningsförmåga.
  • Tillvägagångssättet som används är kranskärlsultraljud av hjärtat. Hjärtat provoceras med ett läkemedel som simulerar fysisk ansträngning samtidigt som man undersöker blodflödet i kranskärlen med ultraljud på utsidan av bröstkorgen.
  • Forskargruppen har utvecklat metoden under flera år och totalt kommer studien omfatta 400 patienter i Västra Götalandsregionen.

För patienter

Om du har hjärtsvikt och önskar delta i studien kan du kontakta din vårdcentral.

Kontaktuppgifter till Hjärtbussen:

Tel: 0721-525152

E-post: hjartbussen@vgregion.se


För vårdcentraler

Vill ni som vårdcentral att era patienter ska ha möjlighet att delta i projektet får ni gärna höra av er till oss på telefonnummer 0721-525152 eller via e-post hjartbussen@vgregion.se. Vi söker patienter som visar symtom på hjärtsvikt och har NT-proBNP förhöjning.

Vi kan erbjuda både fysiska och digitala möten (via Skype) där forskningsledare Sara Svedlund berättar mer om studien och hur ni går till väga för att patienten ska kunna delta i studien.

Se filmen där Sara Svedlund berättar mer om Hjärtbussen.


Vanliga frågor och svar

Vad är Hjärtbussen för något? 

Hjärtbussen är en högteknologiskt avancerad mobil klinik, som ingår i en forskningsstudie kring hjärtsvikt. Studien är ett forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och AstraZeneca.

Hjärtbussen erbjuder ett koncept där patienten genomgår all diagnostik samt forskningsundersökningar vid ett enda tillfälle, och dessutom i patientens närområde.

Vad är syftet med Hjärtbussen? 

I dagsläget finns ingen behandling för de som drabbas av hjärtsvikt där hjärtat har en försämrad avslappningsförmåga.

Vad är målet? 

Målet med studien är att bättre kunna beskriva och identifiera mekanismer som ligger bakom olika typer av hjärtsvikt. I ett första steg handlar det om att med hjälp av bild- och funktionsdiagnostiska metoder, som exempelvis hjärtultraljud, samt blodprovsanalyser hitta samband till olika typer av hjärtsvikt. På sikt är förhoppningen att kunna hitta behandlingsformer och läkemedel för dessa patienter, och därmed öka möjligheterna till ett långt och hälsosamt liv.

Vem kan delta i studien?

Alla patienter som har någon typ av hjärtsvikt kan delta i studien.

Hur rekryteras patienter till studien?

Rekryteringen av patienter till studien sker främst via vårdcentraler runt om i regionen. Tanken är också att patienten själv kan kontakta sin vårdcentral och anmäla sitt intresse om att delta i studien. Vårdcentraler får en möjlighet att skicka patienter för en snabb och fullständig undersökning av hjärtats funktion för att kunna initiera vidare handläggning och/eller behandling. 

Hur genomförs studien?

Tillvägagångssättet som används är kranskärlsultraljud av hjärtat. Forskargruppen har utvecklat metoden under flera år, där hjärtat provoceras med ett läkemedel som simulerar fysisk ansträngning samtidigt som man undersöker blodflödet i kranskärlen med ultraljud på utsidan av bröstkorgen.

Hur många patienter kommer omfattas av studien?

Studien kommer att omfatta ca 400 patienter.

Hur kan jag kontakta Hjärtbussen?

Du kan skicka e-post till hjartbussen@vgregion.se eller ringa oss på 0721-525152