Hur påverkar bröstimplantat styrka, funktion och rörlighet i bål och axlar?

Vi söker kvinnor som kommer genomgå en bröstförstoring hos privat plastikkirurg för en studie som undersöker styrka och rörlighet före och efter förstoringen.

Detta forskningsprojekts huvudsyfte är att vetenskapligt kartlägga olika perspektiv på hur stora bröst påverkar styrka, funktion och rörlighet och om det skiljer sig åt beroende på om brösten är naturliga eller förstorade med implantat.

Vi söker därför dig som planerar att genomgå en bröstförstoring hos en privat plastikkirurg, för att genomgå test av rörlighet, styrka och funktion i bål och axlar hos sjukgymnast/osteopat före och 6-12 månader efter din operation.

Studien innebär två besök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att göra testerna. Besöken är kostnadsfria för dig. Du kommer i samband med besöken också att få svara på en enkät om axelfunktion (WOOS).

Forskningsstudien är godkänd av etikprövningsmyndigheten och du skyddas av patientskadeförsäkringen under studien.

För mer information om studien och för att anmäla intresse, kontakta:

susanne.meyer@vgregion.se