Långvarig smärta hos ungdomar med hypermobilitet

Sökes: Friska barn och ungdomar mellan 13-17 år.

I samarbete med Göteborgs Universitet, Drottning Silvias barnsjukhus och Skaraborgs Sjukhus genomför vi just nu ett projekt där vi undersöker barn och ungdomar, i åldrarna 13-17 år, med överrörliga leder. Dessa barn och ungdomar utvecklar ofta långvarig smärta med påverkan på det dagliga livet och en ökad risk för skolfrånvaro.

För att kunna hjälpa dessa barn på ett bättre sätt behöver vi förstå mer om deras smärta. I studien undersöker vi om dessa barn har en ökad smärtkänslighet för stimuli såsom tryck före och efter fysisk aktivitet.

Vi söker

Till en kontrollgrupp söker vi dig eller ditt barn som är mellan 13-17 år, är frisk och inte har haft återkommande smärta de senaste tre månaderna (exempelvis huvudvärk, magsmärta eller en skada som inneburit längre tids smärta).

Så går studien till

Om du/ni väljer att delta kommer ni att kallas till en undersökning av leder (armbågar, handleder, fingrar, knän och rygg). Det blir inga stick eller blodprover.

Efter läkarbesöket kommer barnet och en vårdnadshavare svara på frågor om hur ont barnet har och hur det mår.

Därefter kommer vi att mäta känslighet för tryck. För detta kommer vi att markera fyra ställen på kroppen (överarm, nacke, underben och ländrygg) med en penna som lätt går att tvätta bort.

På dessa punkter kommer vi att sätta en liten apparat som har ett platt huvud på 1 cm i diameter. Vi kommer långsamt öka trycket och så snart barnet känner obehag kommer vi att lätta på trycket. Vi kommer att mäta tryckkänslighet på två olika sätt; trycket på de markerade fyra platser och tryck på nacke och ben efter det att barnet har cyklat en stund på en ergonomicykel. Barnet behöver cykla så länge tills du känner dig något ansträngd.

Ni kommer även att få med en aktivitetsmätare. Mätaren är 2x4 cm stor och 0.4 cm tjock. Mätaren sätts fast med en hudvänlig tejp på låret och ska bäras i sju dagar. Efter sju dagar ska aktivitetsmätaren skickas tillbaka till oss. För detta få ni en frankerad svarsenkät av oss.

Besöket kommer att ta cirka en timme. Undersökning genomförs både i Göteborg och Skövde.

Medverkan i studien är helt frivilligt. Om ni accepterar att delta kan ni när som helst avbryta deltagandet i studien. I studien ingår inte några blodprov eller andra undersökningar som brukar upplevas smärtsamma.

Mer information och anmälan

Är du/ditt barn intresserad och vill du/ni ha mer ingående information angående denna studie? Anmäl ditt/ert intresse här.

För frågor, kontakta:
elke.schubert@vgregion.se                                       
mari.lundberg@gu.se