Studie: bäst att ta blodtrycksmediciner morgon eller kväll?

Vill du delta i en studie som undersöker om det är bäst att ta blodtrycksmediciner på morgonen eller på kvällen?

Du har möjlighet att delta i studien om du är mellan 40 och 75 år och tar medicin mot högt blodtryck. Men du får inte ha diabetes, hjärtkärlsjukdom som förmaksflimmer, hjärtsvikt och kärlkramp eller ha haft hjärtinfarkt eller stroke.

Studien heter ”Kronoterapi vid högt blodtryck” och är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Närhälsan. Studien testar inte nya läkemedel utan undersöker om det är bäst att ta sina vanliga blodtrycksmediciner på morgonen eller på kvällen. I studien ingår bland annat 24-timmars blodtrycksmätning och blodprover.

Är du intresserad får du gärna ta kontakt via e-mail: forskning.miva.su@vgregion.se eller ringa studiekoordinator Janet Moodh på telefonnummer 031-343 09 67.

Studieansvariga läkare: Johan-Emil Bager, specialistläkare, med dr Verksamhet Akutmedicin och geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Georgios Mourtzinis, överläkare, med dr Medicin och akutsjukvård Mölndal Sahlgrenska Universitetssjukhuset.