Enkät om hjärt- och kärlsjukdom: Vilka råd vill du ha om sexuell hälsa?

Har du erfarenhet av hjärt- och kärlsjukdom? Vilken rådgivning har du fått och skulle vilja ha om sexuell hälsa? Svara gärna på vår enkät.

Sexuell hälsa är viktigt, oavsett om man har en sjukdom eller inte.

Enkäten handlar om sexuell hälsa vid hjärt- och kärlsjukdom och vid lungsjukdom. Syftet är att undersöka tillgången till information och rådgivning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Det finns många kopplingar mellan hjärt- och kärlsjukdom och sexuell hälsa och därför är vi intresserade av dina erfarenheter och behov av information och rådgivning.  

Svara på enkäten

Vi som har tagit fram den här enkäten är Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa på Linköpings universitet tillsammans med Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Resultat från denna enkät kommer att användas i forskning och i verksamhetsutveckling. 

Dina svar är anonyma och resultaten kommer att presenteras på gruppnivå utan att någon enskild individ kan identifieras. 

Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på. Välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig på varje fråga. Observera att på vissa frågor kan du uppge mer än ett svar.  Vi behöver dina svar senast 31 mars 2024.