Vi söker personer med svårläkta bensår till en klinisk studie

Syftet med studien är att undersöka ett prövningsläkemedels säkerhet och effekt. Prövningsläkemedlet innehåller stamceller och har inte tidigare testats på patienter med svårläkta bensår. Resultat från denna studie kan leda till fortsatt utveckling av läkemedel för behandling av svårläkta bensår och kan på sikt vara till nytta för patienter som lider av detta.

Kriterier för deltagande:

 • Vara minst 18 år
 • BMI mellan 18,5–35 kg/m2
 • Ha ett öppet sår (3–40 cm2) under knät som inte läkt trots behandling i minst 6 veckor
 • Tåla kompressionsbehandling, t ex elastisk linda eller stödstrumpa
 • Ej ha diabetes typ 1, Crohns sjukdom, SLE, Addisons sjukdom eller annan autoimmun sjukdom
 • Ej stå på kortisonbehandling eller immunnedsättande läkemedel
 • Ej ha högt blodsocker (testas på hälsokontrollen i studien)
 • Ej använda nikotinprodukter regelbundet
 • Ej delta i annan läkemedelsstudie
 • Vara villig att använda för studien godkända preventivmedel/vara
  steril/postmenopausal eller leva avhållsamt från heterosexuella samlag

Studien består av 16 besök under cirka 7 månader. Vid ett av besöken kommer du att få prövningsläkemedlet eller placebo applicerat på ditt sår. Studiebehandlingen lottas och du kommer inte veta vilken behandling du lottas till förrän studien är avslutad. Samtliga patienter kommer även att få standardbehandling för sitt bensår under hela studien.

Studien utförs på Centrum för klinisk prövning, Clinical Trial Center, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon 031- 343 99 19 eller skicka e-post till rekrytering.ctc.su@vgregion.se.

Ansvarig läkare för studien Rahime Inci.