Sahlgrenskaforskare leder stor studie om graviditet och covid-19

Med hjälp av data från landets förlossningskliniker ska forskare från hela Sverige analysera hur graviditet och förlossning påverkas av covid-19. ”Studier av den här typen kommer nog Sverige vara ganska ensamma om, med våra unika kvalitets- och hälsoregister och en sjukhusintegrerad biobank”, säger en av forskarna som leder studien, Verena Sengpiel, överläkare inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hur har ni fått igång en så stor studie på så kort tid?

När vi startade 31 mars bestämde vi att istället för att varje förlossningsklinik gör egna studier satsar vi på en stor gemensam. Det finns ett etablerat samarbete i något som kallas Snaks, Svenskt nätverk för nationella studier inom obstetrik och gynekologi, och det är på så sätt vi initierat den.

Vad är det ni vill ta reda på?

Vi vill ta reda på hur graviditeten och fostret påverkas av covid-19 och vad som händer med hälsan hos mamman och barnet efter förlossningen. Hur är det att bli förälder under en pandemi, det vill vi också veta mer om så det ingår både sjuka och friska mammor och partners i studien. Det här är ju en helt ny sjukdom och än så länge vet vi i princip ingenting om hur vi ska förhålla oss till den. Det vi hoppas på är att bland annat kunna uttala oss om huruvida ett barn kan smittas av sin mamma i magen eller via förlossningen eller amning, och hur antikroppar utvecklas hos mamma och barn. Det är viktig kunskap för oss inom förlossningsvården, men även neonatalvården, mödravården och för myndigheter att luta sig på när de ger rekommendationer till gravida.

Hur går studien till rent praktiskt?

De som deltar i studien kommer att få svara på enkäter tills barnet fyller ett år och vi kommer att följa dem i hälsoregister, barnen följer vi ända tills de blir vuxna. Sen bygger vi även upp en biobank med biologiskt material från mammor och barn. Vår biobank, Biobank Väst, finns rent fysiskt här i Göteborg men det finns regionala biobanker i hela Sverige som deltar i projektet. Det kan vi göra analyser av nu men även i framtiden när nya frågeställningar kan uppstå.

Vad vet man om covid-19 och graviditet i dag?

Inte särskilt mycket som är säkert. Det finns enstaka fallrapporter och fallserier från hela världen men inga populationsbaserade studier. Det är på gång med en populationsbaserad studie från Storbritannien, men den är vad jag vet inte publicerad än. Den här typen av studie som vi gör nu kommer nog inte att finnas i så många andra länder, våra kvalitets- och hälsoregister i Sverige är ganska unika. Att vi har en sjukhusregistrerad biobank är också unikt, jag vet att i andra länder ställer man in arbetet med biobanker nu av rädsla för smitta.

När kommer de första resultaten från studien tror du?

Planen är att göra en första analys när vi har biologiskt material från 200 kvinnor i COVID-19 gruppen och 1000 i screening gruppen. Nu har vi ju startat alldeles nyligen men redan fått mail från knappt 200 kvinnor i Göteborg som vill gå med i studien. Hur lång tid det tar beror såklart på hur pandemin utvecklas, hur många som vill delta och hur stora resurser landets förlossningskliniker har att upprätthålla provtagning för detta under de pressade sommarmånaderna.

Deltagande forskare vid Sahlgrenska och Göteborgs Universitet:

  • Docent Verena Sengpiel, obstetriker, ansvar nationellt för COPE studien
  • Medicine doktor Ylva Carlsson, obstetriker, ansvar SU/Göteborg
  • Medicine doktor Lina Bergman, ansvar nationellt för COPE biobanken
  • Medicine doktor Anna Hagman, obstetriker, delansvar forskare i COPE, ordförande i perinatal ARG
  • Maria Revelj, obstetriker, blivande doktorand i projektet
  • Filosofie doktor Karolina Lindén, barnmorska, nationellt ansvar för COPE föräldraenkäter
  • Docent Anders Elfvin, neonatolog, ansvar för 2-månaders uppföljning i Göteborg
  • Malin Veje, infektionsläkare, doktorand