Konceptutbildningar

Våra konceptutbildningar ger både enskilda deltagare och team fördjupad kunskap om hur man ska agera för att säkerställa ett korrekt medicinskt omhändertagande för aktuellt tillstånd.

De metoder som lärs ut, ligger i linje med vad som fastställts nationellt och i flera fall även internationellt. Konceptbildningarna ger även deltagarna kunskap om olika professioners roll för att säkerställa en strukturerad och väl fungerande kommunikation inom teamet i samband med det medicinska omhändertagandet.