PHTLS- Prehospital Trauma Life Support

Kursen PreHospital Trauma Life Support är resultatet av samarbetet mellan NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) och The American College of Surgeons. Det är den senare organisationen som utarbetat och har copyright på ATLS. NAEMT äger på samma sätt PHTLS. Samstämmigheten mellan de två programmen är därför stor. De principer som lärs ut i PHTLS som prehospital handläggning grundar sig på att traumapatienten efter ankomst till sjukhus skall omhändertas i enlighet med ATLS. I båda programmen använder man sig av sekvenserna A, B, C, D och E för att prioritera och handlägga patientens skador.

Kursen vänder sig till personal inom prehospitalverksamhet, t.ex. läkare, sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare, brandmän och polis.

Kursens övergripande mål:

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna tillämpa prioriterings, undersöknings, och behandlingsprinciper enligt PHTLS.

Kursinnehåll:

Kursen består av föreläsningar, demonstrationer och praktiska övningar. Under kursen presenteras en säker princip för akut traumaomhändertagande för vuxna och barn. Tonvikt läggs på effekten av skademekanismer, snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, immobilisering, individuell patientprioritering samt snabb avtransport.

Anmälan: 

Anmäl dig till kursen här

Kontakt: 

Bengt Holm

Koordinator

Telefonnummer

Mobil: 0703-486938
Kontor: 031-3352753