AMLS - Advanced Medical Life Support

Advanced Medical Life Support är en kurs för att lära sig hur man identifierar, åtgärdar och handlägger akut sjuka patienter. Med ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt, tränas en standardiserad metod för säkert ta hand om den akuta patienten.

Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som arbetar med akut sjuka patienter.

Kursens övergripande mål

  • Identifiera och åtgärda direkta livshot enligt ABCDE
  • Undersöknings- och intervjumetodik för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser utifrån symtombild.
  • Formulera en arbetsdiagnos och behandla enligt lokala direktiv utifrån kompetensnivå
  • Förstärkning av teamarbetet runt en patient

Kursinnehåll

Kursen hålls under två dagar och består av interaktiva föreläsningar samt praktiska stationsövningar med scenarioträning. Kursdeltagare examineras genom skriftligt och praktiskt prov.

Vårens kurser 2024

Kurs 1: 27 – 28 maj
Anmälan via Regionkalendern

Kurs 2: 29 – 30 maj
Anmälan via Regionkalendern

Höstens kurser 2024

Kurs 1: 18 – 19 november

Anmälan via Regionkalendern

Kurs 2: 20 – 21 november

Anmälan via Regionkalendern

Kontakt

Charlotta Nissmark

Kurskoordinator

Telefonnummer

Kontor: 031- 342 84 36