ATSS - Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor

Kurstillfällen för hösten 2024 är nu publicerade. Vårens kurstillfällen är fullbokade.

Kursen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

ATSS är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.

Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

Utbildningen pågår i tre dagar och omfattar föreläsningar, fallpresentationer och diskussioner samt praktiska moment i form av stationsträning, upprepad träning på skademarkörer. Praktisk och skriftlig examination.

Undersköterskorna deltar i kursen som auskultanter och examineras inte dag tre.

Kurspris

Kurspris sjuksköterska: 5 800 kr (plus moms)
Kurspris undersköterska: 4 800 kr (plus moms)

Vårens kurser 2024

  • 20-22 februari, vecka 8
  • 22-24 maj (onsdag-fredag), vecka 21

Höstens kurser 2024

  • 10-12 september, vecka 37
  • 3-5 december, vecka 49

Anmälan

Anmäl dig här!

Patric Antonsson

Sjuksköterska, specialfunktion

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 14 37