Kursansökan AMLS

Kursdatum:
Plats:Se välkomstbrev
Manual skickad till arbete eller bostad:Bostad
Förnamn:
Efternamn:
Adress bostad:
Postnummer och ort:
Telefon bostad:
Telefon arbete:
Arbetsplats och adress:
Postnummer och ort: (arbete)
E-post:
Arbetar inom område:
Yrkeskategori:
Specialitet / VUB
Betalningsansvarig person:
Faktureringsadress:
Postnummer och ort:
Ansvarsnummer (inom SU):
Kurspris:8500 kr (plus moms)
Anmälan är bindande och jag ansvarar för att formuläret är korrekt ifyllt.