Kursansökan ATSS

Ansökan till ATSS - HT 2024

Kursdatum

Plats: Utbildningsenhet hjärtsjukvård, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Yrkeskategori

Kurspris sjuksköterska: 5800 kr (plus moms)

Kurspris undersköterska: 4800 kr (plus moms)

Anmälan är bindande och jag ansvarar för att formuläret är korrekt ifyllt
Jag är införstådd med att jag i och med min anmälan godkänner lagring av person i enlighet med GDPR https://www.vgregion.se/om-vgr/personuppgifter/