Kursansökan PHTLS

Kursdatum:
Plats:Ambulanscentrum, Ruskvädersgatan 10 B
Manual skickad till arbete eller bostad:
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Adress bostad:
Postnummer och ort:
Telefon bostad:
Telefon arbete:
Arbetsplats och adress:
Postnummer och ort: (arbete)
E-post:
Arbetar inom område:
Yrkeskategori:
Specialitet / VUB
Betalningsansvarig person:
Faktureringsadress:
Postnummer och ort:
Ansvarsnummer (inom SU):
Kurspris:7000 kr (plus moms) inklusive kursmaterial, fika och lunch.
Anmälan är bindande och jag ansvarar för att formuläret är korrekt ifyllt.