Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning, Utbildning och Innovation

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs forskning med tvärvetenskaplig bredd och spets. Vi utvecklar vården genom att stärka innovationer och klinisk forskning i nära och bred samverkan med akademi, näringsliv och patienter.

Vi erbjuder stimulerande forskningskultur, med målet att integrera, forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) i den kliniska vardagen för att säkra vårdkvaliteten och att mesta möjliga värde skapas för våra patienter.

Delta i forskning

På sjukhuset pågår forskningsstudier där vi söker både friska deltagare och patienter med olika diagnoser. Som forskningsdeltagare får du lära dig mer om din hälsa och du bidrar även till att driva forskningen framåt.

Aktuell forskning, innovation och utveckling

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs framstående forskning med internationellt ledande forskningsprojekt. Här kan du bland annat ta del av aktuell forskning, banbrytande projekt, projektdatabasen FoU och digitaliseringslyftet.

Utbildning och kunskapsstöd

En av universitetssjukhusets viktigaste uppgift är att tillsammans med bland annat Sahlgrenska akademin utbilda olika yrkesgrupper. Vi är också ett viktigt kunskapsstöd till vården genom exempelvis medicinska biblioteken.

Life science-samverkan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar med näringsliv och akademi för att bedriva forskning och utveckling i världsklass. Här finns ingångar för kliniska studier, test och simulering i klinisk verksamhet samt de vårdområden där sjukhuset är nationellt och internationellt ledande.

Forskningsfinanisering och karriär

Som en del av det dagliga arbetet vid de flesta enheterna vid sjukhuset bedrivs i samarbete med Sahlgrenska akademin en omfattande forskning, utveckling och utbildningsverksamhet. En förutsättning för att bedriva forskning och utbildning är en god finansiering.

Centrumbildningar

I centrumbildningarna samlas kompetens inom vårdområden där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt och internationellt ledande för att ge den bästa vården till patienter.

Events och konferenser

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arrangerar och deltar i flertalet olika events och konferenser varje år. Här finner du några av dessa


Senast uppdaterad: 2021-10-21 15:08