Forskning

Forskningsnyheter

Din sökning resulterade inte i några träffar.

En naturlig del av verksamheten vid ett universitetssjukhus är samverkan med universitet, näringsliv och andra typer av forskning- och utbildningsinstitutioner. Som en del av det dagliga arbetet vid de flesta enheterna vid sjukhuset bedrivs en omfattande forskning, utveckling och utbildningsverksamhet.

Forskningsevenemang

24
maj

Västsvenska Urologmötet i Göteborg

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hotell Riverton
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Möte
24
maj

Introduktion till biobankslagen och Biobank Västs service

Starttid:
Sluttid:
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Utbildning
28
maj

Gothia Forums seminarieserie: Ny Dataskyddsförordning

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Utbildning
31
maj

Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning

Starttid:
Sluttid:
Plats: Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Utbildning
12
jun

Gothia Forums seminarieserie: Ansökningar till etikprövningsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Utbildning