Kirurgiavdelning 136 Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats: Sahlgrenska huvudentré

Inre vägbeskrivning

Plan 3, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Kirurgiavdelning 136
413 45 Göteborg

Vi är en kirurgisk vårdavdelning specialiserad för övre gastro-kirurgi samt endokrin buk-, sköldkörtel- och bisköldkörtelkirurgi. Det finns även en mindre enhet på avdelningen, KIMA, där patienter som genomgått avancerad kirurgi kan övervakas postoperativt de första dagarna. Den vanligaste orsaken till att vårdas på avdelningen är tumörsjukdom i vissa bukorgan, sköldkörtel eller bisköldkörtel.

Din vistelse hos oss

Vårt mål är att du och dina närstående ska känna er väl bemötta och omhändertagna hos oss. Den behandling vi erbjuder ska vara av högsta internationella klass. Ett sätt att säkerställa detta är att aktivt delta i olika kvalitetsregister där vi kan jämföra våra resultat både på nationell och internationell basis.

Om du behöver ytterligare information inför din planerade vistelse hos oss är du välkommen att kontakta den koordinator som kallat dig. 

Koordinator för tumörer i bukspottskörtel
Telefon: 031 - 342 42 15

Koordinator för tumörer i magsäck och matstrupe
Telefon: 031- 342 86 10

Koordinator för endokrina sjukdomar
Telefon: 031 - 342 20 33, tisdag – torsdag kl 10-11

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Checklista inför din vistelse

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Ta med aktuell medicinlista, toalettartiklar, inneskor/tofflor, morgonrock, kläder till hemgång och pengar till hemresa.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare. Det finns också möjlighet att hyra en telefon på avdelningen
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.

Avstå från tobak och undvika alkohol före och efter din operation.

När du opereras är det många faktorer som påverkar operationsresultatet. Du kan själv vara med och påverka resultatet genom att avstå från tobak och undvika alkohol före och efter din operation, så minskar du risken för komplikationer och förbättrar sårläkningen. I följande film om tobaks- och alkoholfritt inför och efter operation, beskrivs detta på ett bra sätt.
Filmen är framtagen av 1177 Vårdguiden Jönköpings län.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, dietist, fysioiterapeut, kurator och administrativ personal. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via kirurgimottagningen på 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lotta Beaird
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: lotta.beaird@vgregion.se

Ansvariga för avdelningen

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Marita Boström

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 81 30

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats: Sahlgrenska huvudentré

Inre vägbeskrivning

Plan 3, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Kirurgiavdelning 136
413 45 Göteborg

Vi är en kirurgisk vårdavdelning specialiserad för övre gastro-kirurgi samt endokrin buk-, sköldkörtel- och bisköldkörtelkirurgi. Det finns även en mindre enhet på avdelningen, KIMA, där patienter som genomgått avancerad kirurgi kan övervakas postoperativt de första dagarna. Den vanligaste orsaken till att vårdas på avdelningen är tumörsjukdom i vissa bukorgan, sköldkörtel eller bisköldkörtel.

Din vistelse hos oss

Vårt mål är att du och dina närstående ska känna er väl bemötta och omhändertagna hos oss. Den behandling vi erbjuder ska vara av högsta internationella klass. Ett sätt att säkerställa detta är att aktivt delta i olika kvalitetsregister där vi kan jämföra våra resultat både på nationell och internationell basis.

Om du behöver ytterligare information inför din planerade vistelse hos oss är du välkommen att kontakta den koordinator som kallat dig. 

Koordinator för tumörer i bukspottskörtel
Telefon: 031 - 342 42 15

Koordinator för tumörer i magsäck och matstrupe
Telefon: 031- 342 86 10

Koordinator för endokrina sjukdomar
Telefon: 031 - 342 20 33, tisdag – torsdag kl 10-11

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Checklista inför din vistelse

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Ta med aktuell medicinlista, toalettartiklar, inneskor/tofflor, morgonrock, kläder till hemgång och pengar till hemresa.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare. Det finns också möjlighet att hyra en telefon på avdelningen
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.

Avstå från tobak och undvika alkohol före och efter din operation.

När du opereras är det många faktorer som påverkar operationsresultatet. Du kan själv vara med och påverka resultatet genom att avstå från tobak och undvika alkohol före och efter din operation, så minskar du risken för komplikationer och förbättrar sårläkningen. I följande film om tobaks- och alkoholfritt inför och efter operation, beskrivs detta på ett bra sätt.
Filmen är framtagen av 1177 Vårdguiden Jönköpings län.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, dietist, fysioiterapeut, kurator och administrativ personal. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via kirurgimottagningen på 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lotta Beaird
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: lotta.beaird@vgregion.se

Ansvariga för avdelningen

Marita Boström

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 81 30

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen