Forskning om Dialog+

Här hittar du information om pågående forskning och länkar till publicerade artiklar om Dialog+.

Pågående forskning

Inom psykoskliniken på Sahlgrenska universitetsjukhuset genomförs just nu en studie för att ta reda på patienternas upplevelse av att använda Dialog+. Preliminära resultat visar att patienterna upplever att Dialog+ skapar struktur för samtal, hjälper till att komma ihåg vad man pratat om, och verkar hjälpa patienterna att adressera och våga lyfta upp områden att prata om med sin behandlare. Många patienter verkar också tilltalas av att kunna följa sitt mående och hur det förändras över tid.

Studien är en del av ett avhandlingsarbete, där ytterligare tre studier är planerade; Behandlarnas erfarenheter, en observationsstudie och en effektstudie. Just nu pågår fokusgruppsintervjuer med personal för att ta reda på deras upplevelser av att använda Dialog+.

Kontaktperson: Marcus Lundmark, sjuksköterska, fil. Mag i förbättringskunskap och ledarskap, verksamhetsutvecklare på Psykiatri Psykos, SU.
marcus.lundmark@vgregion.se

Publicerade studier

Lundmark, M. (2021). Psykosvård på patientens villkor: Ökad delaktighet med Dialog+.

Digitally Mediated Schizophrenia Care-A Swedish Case of Translating, Designing and Expert Evaluation of Dialog+.
Lindenfalk, B., Gremyr, A., Lundmark, M., & Jacobsson, T. (2022).

Effectiveness of structured patient-clinician communication with a solution focused approach (DIALOG+) in community treatment of patients with psychosis–a cluster randomised controlled trial.
Priebe, S., Kelley, L., Golden, E., McCrone, P., Kingdon, D., Rutterford, C., & McCabe, R. (2013).

The effectiveness of a patient-centred assessment with a solution-focused approach (DIALOG+) for patients with psychosis: a pragmatic cluster-randomised controlled trial in community care. 
Priebe, S., Kelley, L., Omer, S., Golden, E., Walsh, S., Khanom, H., ... & McCabe, R. (2015).

Exploring the mechanisms of a patient-centred assessment with a solution focused approach (DIALOG+) in the community treatment of patients with psychosis: a process evaluation within a cluster-randomised controlled trial. 
Omer, S., Golden, E., & Priebe, S. (2016).

Randomised controlled trial testing the effectiveness of the DIALOG+ intervention. In Effective patient–clinician interaction to improve treatment outcomes for patients with psychosis: a mixed-methods design. 
Priebe, S., Golden, E., Kingdon, D., Omer, S., Walsh, S., Katevas, K., ... & McCabe, R. (2017). 

The German Version of DIALOG plus for Patients with Psychosis-A Pilot Study.
Fichtenbauer, I., Priebe, S., & Schrank, B. (2019).

Routine measurement of satisfaction with life and treatment aspects in mental health patients–the DIALOG scale in East London. 
Mosler, F., Priebe, S., & Bird, V. (2020).

Acceptability of a technology-supported and solution-focused intervention (DIALOG+) for chronic depression: views of service users and clinicians. 
Matanov, A., McNamee, P., Akther, S., Barber, N., & Bird, V. (2021).

Stakeholder perspectives on a patient-centred intervention (DIALOG+) for adolescents with common mental disorders in Colombia: A qualitative study. 
Gómez-Restrepo, C., Marroquín-Rivera, A., Calvo-Valderrama, M. G., Ospina-Pinillos, L., Stanislaus Sureshkumar, D., & Bird, V. J. (2022).