Epilepsisjukvård – för vårdgivare

Anna Edelvik Tranberg, överläkare neurologi, Christina Charling, sjuksköterska och epilepsikirurgikoordinator, samt Kristina Malmgren, överläkare och professor vid epilepsimonitorerings- och utredningsenheten, EMU.
Fotograf: MATHIAS BERGELD

Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård ökar kvaliteten i omhändertagandet av såväl barn som vuxna epilepsipatienter med komplexa behov. Alla insatser och vård av barn och ungdomar anpassas efter deras och familjens behov och följer Barnkonventionens riktlinjer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en samordnad vårdkedja som gör verksamheten tydlig såväl internt, som för patienter och externa remittenter. Efter remiss till oss görs en remissbedömning. Vi har regelbundna videokonferenser för vårdgivare som vi har ett etablerat samarbete med, både vad gäller barn och vuxna. Dessa kan resultera i rådgivning kring ytterligare utredning eller behandling som kan genomföras på hemorten alternativt att patienten kallas till ett besök hos epilepsispecialist på Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård.

Regelbundna multidisciplinära konferenser

Här ses från vänster Åsa Nordborg logoped, Karin Johnsson, sjuksköterska och koordinator, Daniel Nilsson, överläkare och docent neurokirurgi, Sofia Olausson barnneurolog, Ivett Körhegyi och Björn Bjurulf överläkare och barnneurologer samt Liz Ivarsson barnneuroradiolog. Till höger Lena Bengtsson, fysioterapeut, Julia Rezanova neuropsykolog, Bertil Rydenhag professor neurokirurgi, Tove Hallböök, överläkare och docent barnneurologi och Josefin Nilsson överläkare och docent neurofysiologi vid multidiciplinär konferens.


Flera utredningar kan bli aktuella

Patienter som remitteras för avancerad utredning träffar en epilepsispecialist vid fysiskt besök eller via videolänk inom två månader från remissdatum. Både genetisk, neurometabol och immunologisk utredning kan bli aktuell. Ofta rekvireras tidigare utredningsmaterial, särskilt MR och EEG. Om patienten ska utredas kirurgiskt planeras för inneliggande video-EEG, bedömning av neuropsykolog, kompletterande MR och eventuellt ytterligare utredning med till exempel funktionell MR (fMRI), PET, lumbalpunktion, SPECT/SISCOM. Om patienten är bosatt utanför Västra Götalandsregionen krävs en betalningsförbindelse från hemregionen.

Hela processen: Från remiss till avancerad behandling

Efter remiss till Sahlgrenska Universitetssjukhuset görs en remissbedömning. Här kan du få en överblick av vilka steg som kan ingå i vårdprocessen. 


Fortlöpande multidisciplinära konferenser

Den epilepsikirurgiska utredningen koordineras av epilepsikirurgi-koordinator för barn respektive vuxna. Under utredningens gång hålls fortlöpande multidisciplinära konferenser om ytterligare utredningssteg och eventuellt operationsbeslut. Ibland behövs en utredning med invasivt video-EEG innan operationsbeslut. Denna genomförs oftast som så kallad stereo-EEG, med elektroder som placeras i hjärnan via små borrhål. En sådan stereo-EEG-registrering kan ibland avslutas med termokoagulation, då man kan värmebehandla de områden där epilepsin bedöms ha sitt ursprung. En vårdplan upprättas och all utredning och behandling sker i samråd med patienten och/eller vårdnadshavare. Under hela processen hålls patienten informerad om risker och chanser till anfallsfrihet eller förbättring.