Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Enheter

Enheter Kirurgi barn

  • Vi vänder oss till dig under 16 år som behöver akutsjukvård, kirurgisk behandling eller behandling av brännskador. Här utförs kirurgi inom urologi, ortopedi, mag-tarmproblem och all övrig kirurgi i späd- och småbarnsåren.

  • Vi tar emot dig under 16 år som har kirurgiska eller ortopediska åkommor. Några av våra specialiteter är traumaortopedi och gastrologi.

  • Vi vänder oss till dig som behöver råd, stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som kan uppstå när ett barn får en svår sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. Vi tar emot patienter upp till 18 år och deras närstående.

  • Lekterapi och bibliotek vänder sig till dig som vårdas inom barnsjukvården. Vi erbjuder anpassade aktiviteter på vårdrummet eller i våra lokaler. Vi erbjuder en trygg miljö där du och dina närstående kan leka, skapa och koppla av. Vi har också olika metoder till stöd och hjälp för att göra skrämmande vårdsituationer hanterbara. Lekterapi finns både på Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Sjukhusskolan finns i våra lokaler.

  • Vi vänder oss till dig som är barn eller ungdom och vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi vill bidra till en frizon i sjukhusvärlden, vara en trygg miljö där du och dina närstående kan leka, skapa och koppla av. 

  • Vi tar emot dig under 16 år som ska genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp. Vi utför dagkirurgi och undersökningar inom barnkirurgi, urologi, ortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

  • Vi vänder oss till dig under 16 år med urologiska åkommor. De vanligaste operationerna omfattar rekonstruktion av medfödda missbildningar inom urinvägar och genitala, till exempel icke nedvandrad testikel/retentio testis, trång förhud/phimosis, kort urinrör (hypospadi), förträngning i urinvägarna (pelvouretral obstruktion), dubbla njurbäcken, uretravalvel och blåsexstrofi.  

  • Vi vänder oss till dig under 16 år med förstoppningsproblem eller avföringsläckage. Vi behandlar också dig med urin- och avföringsinkontinens. 


Senast uppdaterad: 2021-09-30 08:48