Enheter

Enheter Kirurgi barn

 • Kirurgi dagsjukvård barn

  Hos oss utförs dagkirurgi och undersökningar inom barnkirurgi, urologi, ortopedi, öron, ögon samt tandbehandlingar i narkos. På Dagsjukvård kirurgi barn tar vi emot barn och ungdomar upp till 16 år. Vi är en pre- och postoperativ avdelning där du vårdas och förbereds inför operation men också återhämtar dig innan du går hem samma dag.

 • Kirurgiavdelning barn

  Vi vänder oss till dig under 16 år som behöver akutsjukvård, kirurgisk behandling eller behandling av brännskador. Här utförs kirurgi inom urologi, ortopedi, mag-tarmproblem och all övrig kirurgi i späd- och småbarnsåren.

 • Kirurgimottagning barn

  Vi tar emot dig under 16 år som har kirurgiska eller ortopediska åkommor. Några av våra specialiteter är traumaortopedi och gastrologi.

 • Kuratorsmottagning barn

  Vi vänder oss till dig som behöver råd, stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som kan uppstå när ett barn får en svår sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. Vi tar emot patienter upp till 18 år och deras närstående.

 • Lekterapi och bibliotek

  Lekterapi och bibliotek är en pedagogisk verksamhet som erbjuder anpassade aktiviteter på vårdrum eller i våra lokaler. Barnsjukvårdens patienter och deras anhöriga är välkomna. Vi finns både på Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Sjukhusskolan finns i våra lokaler.

 • Operation 2 barn

  Vi tar emot dig under 16 år som ska genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp. Vi utför dagkirurgi och undersökningar inom barnkirurgi, urologi, ortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

 • Urinvägsmottagning kirurgi barn

  Vi vänder oss till dig under 16 år med urologiska åkommor. De vanligaste operationerna omfattar rekonstruktion av medfödda missbildningar inom urinvägar och genitala, till exempel icke nedvandrad testikel/retentio testis, trång förhud/phimosis, kort urinrör (hypospadi), förträngning i urinvägarna (pelvouretral obstruktion), dubbla njurbäcken, uretravalvel och blåsexstrofi.  

 • Uro- tarm- och stomimottagning barn

  Vi vänder oss till dig under 16 år med förstoppningsproblem eller avföringsläckage. Vi behandlar också dig med urin- och avföringsinkontinens.