Tillfällig information

Har du förkylningssymtom?
Om du som patient, vårdnadshavare, syskon eller annan medföljande har förkylningssymtom, kontakta mottagningen eller avdelningen för mer information innan besök.

Lekterapi och bibliotek

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

 • måndag 10:00 - 16:30
 • tisdag 9:00 - 16:30
 • onsdag 9:00 - 16:30
 • torsdag 9:00 - 16:30
 • fredag 9:00 - 16:30
 • lördag 10:00 - 15:00

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 0, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Lekterapi och bibliotek
416 85 Göteborg

Lekterapi och bibliotek är en pedagogisk verksamhet som erbjuder anpassade aktiviteter på vårdrum eller i våra lokaler. Barnsjukvårdens patienter och deras anhöriga är välkomna. Vi finns både på Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Sjukhusskolan finns i våra lokaler.

Vid ditt besök hos oss

Välkommen i samband med besök på sjukhusets mottagningar eller om du ligger inne på någon av avdelningarna. Du behöver inte boka tid eller meddela att du kommer.

I våra lokaler finns aktiviteter för alla åldrar till exempel biljard, lekrum, ateljé, tv-spel och pingis.

Det är helt naturligt att vara lite rädd när man är på sjukhus. På lekterapin finns ett rum skapat för sjukhuslek där man kan närma sig det som kanske känns obehagligt. Här finns bland annat en riktig sjukhussäng, en provtagningsstol och utrustning du kanske känner igen från tidigare besök på sjukhuset. Personalen kan ge råd om vad närstående kan göra för att hjälpa sitt barn.

Varje vecka erbjuder vi teater, clowner, musik, filmvisning med popcorn eller andra kulturaktiviteter.

På biblioteket kan du låna böcker, tv-spel eller en fin tavla ur Ilon Wiklands Artotek.

Lekterapeuter och bibliotekarier besöker sjukhusets avdelningar och kan komma till dig som har svårt att lämna ditt rum. Då kan ni leka, spela spel, skapa kreativt eller läsa tillsammans.

Sjukhusskolans lärare erbjuder undervisning, antingen på vårdrummet eller i skolans lokaler. Skolan ligger intill Lekterapi och bibliotek på entréplan.

Sjukhusundervisning

Det kan vara jobbigt på olika sätt när en bror eller syster är sjuk. Du som har ett syskon som vårdas på sjukhuset kan få träffa en syskonstödjare vars främsta uppdrag är att se och stötta patientens syskon.

Lekterapin har också verksamhet på Sahlgrenska sjukhuset.

Lekterapi Sahlgrenska

Checklista inför ditt besök

 • Barn och ungdomar är välkomna tillsammans med vårdnadshavare eller annan nära anhörig.
 • Du får inte ha någon infektion eller liknande som kan innebära smittorisk för övriga.

Vi som arbetar här

Vi är specialpedagoger, fritidspedagoger, förskollärare, lärare och bibliotekarier.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för enheten

Sofia Månsson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 52 02

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

 • måndag 10:00 - 16:30
 • tisdag 9:00 - 16:30
 • onsdag 9:00 - 16:30
 • torsdag 9:00 - 16:30
 • fredag 9:00 - 16:30
 • lördag 10:00 - 15:00

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 0, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Lekterapi och bibliotek
416 85 Göteborg

Lekterapi och bibliotek är en pedagogisk verksamhet som erbjuder anpassade aktiviteter på vårdrum eller i våra lokaler. Barnsjukvårdens patienter och deras anhöriga är välkomna. Vi finns både på Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Sjukhusskolan finns i våra lokaler.

Vid ditt besök hos oss

Välkommen i samband med besök på sjukhusets mottagningar eller om du ligger inne på någon av avdelningarna. Du behöver inte boka tid eller meddela att du kommer.

I våra lokaler finns aktiviteter för alla åldrar till exempel biljard, lekrum, ateljé, tv-spel och pingis.

Det är helt naturligt att vara lite rädd när man är på sjukhus. På lekterapin finns ett rum skapat för sjukhuslek där man kan närma sig det som kanske känns obehagligt. Här finns bland annat en riktig sjukhussäng, en provtagningsstol och utrustning du kanske känner igen från tidigare besök på sjukhuset. Personalen kan ge råd om vad närstående kan göra för att hjälpa sitt barn.

Varje vecka erbjuder vi teater, clowner, musik, filmvisning med popcorn eller andra kulturaktiviteter.

På biblioteket kan du låna böcker, tv-spel eller en fin tavla ur Ilon Wiklands Artotek.

Lekterapeuter och bibliotekarier besöker sjukhusets avdelningar och kan komma till dig som har svårt att lämna ditt rum. Då kan ni leka, spela spel, skapa kreativt eller läsa tillsammans.

Sjukhusskolans lärare erbjuder undervisning, antingen på vårdrummet eller i skolans lokaler. Skolan ligger intill Lekterapi och bibliotek på entréplan.

Sjukhusundervisning

Det kan vara jobbigt på olika sätt när en bror eller syster är sjuk. Du som har ett syskon som vårdas på sjukhuset kan få träffa en syskonstödjare vars främsta uppdrag är att se och stötta patientens syskon.

Lekterapin har också verksamhet på Sahlgrenska sjukhuset.

Lekterapi Sahlgrenska

Checklista inför ditt besök

 • Barn och ungdomar är välkomna tillsammans med vårdnadshavare eller annan nära anhörig.
 • Du får inte ha någon infektion eller liknande som kan innebära smittorisk för övriga.

Vi som arbetar här

Vi är specialpedagoger, fritidspedagoger, förskollärare, lärare och bibliotekarier.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för enheten

Sofia Månsson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 52 02