Sjukhusundervisning

På sjukhusskolan arbetar legitimerade lärare som kan ge barn och ungdomar stöd i skolarbetet. Alla som arbetar här har tystnadsplikt. Lärarna är anställda av Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad och följer förvaltningens läsårstider.

Vi arbetar med elever från första klass till och med gymnasiet. I samtycke med elev och vårdnadshavare samarbetar vi med elevens ordinarie skola i syfte att anpassa undervisningen till den enskilde elevens behov och förutsättningar. Ordinarie skola har det övergripande ansvaret för elevens skolgång.
Vi samarbetar också med sjukvårdens personal för att planera helheten kring eleven.

På de här 6 enheterna finns sjukhusundervisningen i Göteborg:

BUP akut- och Ätstörningsavdelningarna
Vitaminvägen 17
Telefon: 031-343 55 63

BUP, Korttidsvårdavdelning Slottis
Torpagatan 24
Telefon: 031-343 52 60

Drottning Silvias barnsjukhus
Behandlingsvägen 7
Telefon: 031-343 46 46

Regionhabiliteringen
Martha Sennegårdsväg 10 A
Telefon: 031-343 76 36

Sahlgrenska sjukhuset
Blå Stråket 5, uppgång H, vån 7
Telefon: 070-201 77 36

Ågrenska
Familjevistelser
Lillövägen 20, Lilla Amundön
436 58 Hovås
Telefon 031-7509100

Johanna Funke

Enhetschef, Särskilt samordnande insatser, SSI, Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad

Telefonnummer

Mobil: 0707-808204