Lekterapi Sahlgrenska

Välkommen i samband med besök på sjukhusets mottagningar eller om du ligger inne på någon av avdelningarna. Du behöver inte boka tid eller meddela att du kommer.

I våra lokaler finns aktiviteter för alla åldrar till exempel biljard, lekrum, ateljé, tv-spel och pingis.

Det är helt naturligt att vara lite rädd när man är på sjukhus. På lekterapin finns ett rum skapat för sjukhuslek där man kan närma sig det som kanske känns obehagligt. Här finns bland annat en riktig sjukhussäng, en provtagningsstol och utrustning du kanske känner igen från tidigare besök på sjukhuset. Personalen kan ge råd om vad närstående kan göra för att hjälpa sitt barn.

Lekterapeuter besöker sjukhusets avdelningar och kan komma till dig som har svårt att lämna ditt rum. Då kan ni leka, spela spel, skapa kreativt eller läsa tillsammans.

Sjukhusskolans lärare erbjuder undervisning, antingen på vårdrummet eller i skolans lokaler. Skolan ligger intill Lekterapin (Målpunkt H, plan 7).

Lekterapi och skola på Sahlgrenska sjukhuset, information till besökare

 

Lekterapi Sahlgrenska

Blå stråket 5

Telefonnummer