Tillfällig information

Har du förkylningssymtom?
Om du som patient, vårdnadshavare, syskon eller annan medföljande har förkylningssymtom, kontakta mottagningen eller avdelningen för mer information innan besök.

Operation 2 barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 11:30

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:00 - 19:00
 • fredag 7:00 - 15:00

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 6, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Operation 2 barn
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig under 16 år som ska genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp. Vi utför dagkirurgi och undersökningar inom barnkirurgi, urologi, ortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Checklista inför ditt besök

 • Räkna med att vistelsen hos oss kan ta hela dagen.
 • Besöket är kostnadsfritt för dig under 16 år. 
 • Innan din operation får du preoperativ information hemskickad i pappersformat. Där står eventuella förberedelser som behövs.

Hälsodeklaration inför operation

Här kan du få mer information:

Välkommen till Operation 2  barn, bildstöd

Mat och dryck inför operation, bildstöd

Duscha innan operation, gör så här

EMLA-plåster, gör så här

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnsköterska, specialistsjuksköterska i anestesi, operation och barnsjukvård samt specialistläkare i anestesi, barnkirurgi, barnurologi, barnortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Anette Samuelsson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 11:30

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:00 - 19:00
 • fredag 7:00 - 15:00

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 6, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Operation 2 barn
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig under 16 år som ska genomgå ett dagkirurgiskt ingrepp. Vi utför dagkirurgi och undersökningar inom barnkirurgi, urologi, ortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Checklista inför ditt besök

 • Räkna med att vistelsen hos oss kan ta hela dagen.
 • Besöket är kostnadsfritt för dig under 16 år. 
 • Innan din operation får du preoperativ information hemskickad i pappersformat. Där står eventuella förberedelser som behövs.

Hälsodeklaration inför operation

Här kan du få mer information:

Välkommen till Operation 2  barn, bildstöd

Mat och dryck inför operation, bildstöd

Duscha innan operation, gör så här

EMLA-plåster, gör så här

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnsköterska, specialistsjuksköterska i anestesi, operation och barnsjukvård samt specialistläkare i anestesi, barnkirurgi, barnurologi, barnortopedi, öron, ögon och barnmedicin. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Anette Samuelsson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen