Tillfällig information

Har du förkylningssymtom?
Om du som patient, vårdnadshavare, syskon eller annan medföljande har förkylningssymtom, kontakta mottagningen eller avdelningen för mer information innan besök.

Kuratorsmottagning barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
 • fredag 8:00 - 15:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Remissvägen 8
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Paviljong 4, plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Kuratorsmottagning barn
416 85 Göteborg

Vi vänder oss till dig som behöver råd, stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som kan uppstå när ett barn får en svår sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. Vi tar emot patienter upp till 18 år och deras närstående.

Söka vård hos oss

När ett barn blir sjukt, drabbas av olycksfall eller får besked om en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning påverkas hela familjens livssituation. Du kan vända dig till kuratorn för att få stöd och hjälp för att klara de påfrestningar som uppstår. Vårt mål är att hela familjen ska må så bra som möjligt under barnets sjukdoms- och behandlingstid.

Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i sjukvården och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Tillsammans med dig som patient eller närstående undersöker vi vilka behov som finns i familjen.  Utifrån dessa behov tillhandahåller vi stöd som kan bidra till att öka er förmåga och möjlighet att hantera er förändrade livssituation.

Vi erbjuder:

 • Stöd i akuta krissituationer
 • Stödjande och behandlande samtal
 • Information om samhällets stöd och resurser
 • Stöd och råd i kontakten med olika myndigheter till exempel Försäkringskassan och Socialtjänsten

För att komma i kontakt med en kurator fråga personalen där du eller ditt barn vårdas eller hör av dig direkt till oss.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Checklista inför ditt besök

Samtal hos kurator inom barnsjukvården är kostnadsfria för patienter och närstående.

Det är viktigt att avboka besök om du inte kan komma antingen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa kuratorsexpeditionen eller den kurator du ska träffa. Om du uteblir eller avbokar besöket senare än 24 timmar före avtalad tid kommer du få en faktura.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar som kuratorer är socionomer. Oftast har vi även vidareutbildningar till exempel grundläggande psykoterapiutbildning, master-/magisterutbildning i socialt arbete, kris- och konflikthantering, sexologi, barn och sorg med mera.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Tina Hermansson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 57 91

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 16:00
 • fredag 8:00 - 15:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Remissvägen 8
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Paviljong 4, plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Kuratorsmottagning barn
416 85 Göteborg

Vi vänder oss till dig som behöver råd, stöd och hjälp för att klara av de påfrestningar som kan uppstå när ett barn får en svår sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. Vi tar emot patienter upp till 18 år och deras närstående.

Söka vård hos oss

När ett barn blir sjukt, drabbas av olycksfall eller får besked om en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning påverkas hela familjens livssituation. Du kan vända dig till kuratorn för att få stöd och hjälp för att klara de påfrestningar som uppstår. Vårt mål är att hela familjen ska må så bra som möjligt under barnets sjukdoms- och behandlingstid.

Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i sjukvården och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Tillsammans med dig som patient eller närstående undersöker vi vilka behov som finns i familjen.  Utifrån dessa behov tillhandahåller vi stöd som kan bidra till att öka er förmåga och möjlighet att hantera er förändrade livssituation.

Vi erbjuder:

 • Stöd i akuta krissituationer
 • Stödjande och behandlande samtal
 • Information om samhällets stöd och resurser
 • Stöd och råd i kontakten med olika myndigheter till exempel Försäkringskassan och Socialtjänsten

För att komma i kontakt med en kurator fråga personalen där du eller ditt barn vårdas eller hör av dig direkt till oss.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Checklista inför ditt besök

Samtal hos kurator inom barnsjukvården är kostnadsfria för patienter och närstående.

Det är viktigt att avboka besök om du inte kan komma antingen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa kuratorsexpeditionen eller den kurator du ska träffa. Om du uteblir eller avbokar besöket senare än 24 timmar före avtalad tid kommer du få en faktura.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar som kuratorer är socionomer. Oftast har vi även vidareutbildningar till exempel grundläggande psykoterapiutbildning, master-/magisterutbildning i socialt arbete, kris- och konflikthantering, sexologi, barn och sorg med mera.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Tina Hermansson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 57 91

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen