GO-PROVE STUDIEN: Undersökning av funktion av hjärta, hjärna, lever, njure och blod vid preeklampsi på kort och lång sikt.

Är du gravid och vill medverka i en forskningsstudie som avser att via undersökningar finna biologiska markörer som kan möjliggöra tidig diagnos och insättande av individualiserad behandling för att förhindra försämring av preeklampsi?

Till denna studie söker vi både dig som är frisk gravid och dig som har diagnostiserats med preeklampsi (havandeskapsförgiftning) under graviditeten. Som frisk gravid deltar du som referens och möjliggör en korrekt bedömning av provsvar och resultat. Studien består av två delar: en enkätdel och en undersöknings-provtagningsdel. Du kan välja om du vill vara med i hela studien eller delar av studien.

I studien ingår även uppföljning vid 3 och 12 månader efter förlossningen. Då får du fylla i enkäter om din hälsa, livsstil, ärftlighet samt syn på framtida hälsa i relation till preeklampsi. Vi kommer också mäta ditt blodtryck och ta blodprover. De prover du lämnar i samband med studien hanteras enligt biobankslagen och kommer att förvaras i Biobank Väst.

Ansvarig forskare: Lina Bergman, docent och överläkare i obstetrik.

Mer information om GO PROVE-studien och annan pågående preeklampsiforskning.

Kontakt

Nicole Wallin, underläkare

nicole.wallin@vgregion.se

 

Maria Macgregor, forskningsassistent

maria.macgregor@gu.se  031-343 43 27