PREEKLAMPSI INTERVENTIONSPRÖVNING 4 (PI4)

Vill du medverka i en behandlingsstudie för att bromsa sjukdomsutvecklingen och förlänga graviditeten vid tidigt debuterande preeklampsi?

Vi söker dig som fått diagnosen preeklampsi (havandeskapsförgiftning) före graviditetsvecka 34+0. Vi vill undersöka om diabetesläkemedlet metformin bromsar preeklampsiutveckling och minskar risken att föda för tidigt.

Bakgrund till studien

Efter att ha fått en preeklampsidiagnos är kvinnan i medel gravid ungefär 8 dagar innan sjukdomen blir så pass allvarlig att barnet behöver förlösas. Detta kan variera mycket mellan olika kvinnor från att förlossningen behöver ske direkt till att graviditeten kan fortgå några veckor till. Bara några dagar till i magen kan göra stor skillnad för barnet, men idag finns det ingen behandling som förlänger graviditeten vid preeklampsi. Det man får göra är att vänta och hoppas på att sjukdomen inte snabbt ska förvärras så att graviditeten ska kunna fortgå. En tidigare studie i Sydafrika visar dock att diabetesläkemedlet metformin möjligen kan förlänga graviditeten med i medel en vecka vid tidig preeklampsi. Metformin är sedan tidigare använt under graviditet och visats kunna användas säkert för barnet och den gravida kvinnan.

Vad innebär din medverkan?

Om du bestämmer dig för att vara med i studien, så kommer din eller barnets ordinarie behandling inte att påverkas. Du kommer att få läkemedlet Metformin ER eller en verkningslös substans som ser identisk ut (placebo). Varken du eller studiepersonalen kommer att veta om du blir behandlad med Metformin ER eller placebo.

Under studien kommer du få svara på frågor om din hälsa, samt bli tillfrågad att lämna blodprover, urinprover och topsprover från slidan och ändtarmen. Alla prover är frivilliga. Du kommer träffa forskningssjuksköterskan 2 gånger i veckan fram till födseln då behandlingen avslutas. Om du får ryggbedövning under förlossningen kommer prov av ryggmärgsvätskan tas tillvara. Prover från moderkakan och ett blodprov från navelsträngen tas också, vilket inte påverkar sen avnavling.

Efter två till tre månader samt två år efter förlossningen följs du upp med frågor kring din hälsa och dina upplevelser av läkemedelsbehandlingen. Du tillfrågas även att lämna prover. Vid uppföljningen som sker efter två till tre månader kommer du/ni få besvara frågor kring barnets hälsa och vid två årsuppföljningen vägs och mäts barnet och du/ni får svara på frågor om barnets utveckling.

Är du intresserad av att veta mer eller delta?

Om du vill ha mer information om studien, kontakta:

Forskningssköterska Felicia Andersson: felicia.c.andersson@vgregion.se, telefonnummer 031-3434327

Ansvarig forskare Lina Bergman: lina.bergman@obgyn.gu.se

Forskningskoordinator Pia Gudmundsson: pia.gudmundsson@obgyn.gu.se

Mer information

Babyz Podcast avsnitt 318: Kan metformin förlänga graviditeten vid preeklampsi (havandeskapsförgiftning)?


Här kan du läsa mer om PI4-studien och annan pågående preeklampsiforskning: www.preeclampsiaresearch.com