TETHYS - diagnostik vid misstänkt bäckenvenstrombos hos gravida

Studien vänder sig till dig som är gravid och drabbas av misstänkt bäckenvenstrombos med symptom som ensidig svullnad och smärta i benet.

Syftet är att undersöka om det går att göra diagnostiken av bäckenvenstromboser hos gravida säkrare och snabbare med hjälp av en annan sorts magnetkameraundersökning än den som används i klinisk praxis idag.

Denna studie pågår på flera sjukhus i Sverige och världen. Av de patienter som studien inkluderar i Göteborg ingår även frågeformulär för att undersöka hur upplevelsen av diagnosen förändras och ett extra blodprov avseende D-dimer, för att se om det kan användas i diagnostiken av blodpropp även hos gravida.

Är du intresserad av att delta? Prata med personalen när du besöker oss för symptom som kan tyda på bäckenvenstrombos.