Hjälp oss att utveckla förlossningsvården

En viktig del i att utveckla och förbättra förlossningsvården är forskningsstudier. Just nu pågår flera olika kliniska studier. Här kan du läsa mer om de studier som pågår och hur du gör för att delta.

Logotyp för PI4

PREEKLAMPSI INTERVENTIONSPRÖVNING 4 (PI4)


Studien vänder sig till dig som har fått diagnosen preeklamspi (så kallad havandeskapsförgiftning) och är i graviditetsvecka 22+0-33+6.

Syftet är att se om diabetesläkemedlet metformin kan bromsa sjukdomsutvecklingen vid preeklampsi och minska risken att föda för tidigt.

Är du intresserad av att delta i studien, prata med personalen på specialistmödravården eller vårdavdelning.

Mer information om Preeklampsi interventionsprövning 4 (PI4).

FOSTERDIAGNOSTIK-studien

Denna studie vänder sig till gravida i vecka 11-16, är över 35 år och ska genomgå ultraljud i tidig graviditet.

Fosterdiagnostik är ett område som snabbt utökas med nya metoder och därför är det viktigt med god information.

Syftet är att förbättra informationen om fosterdiagnostik i framtiden och ta reda på vad de gravida önskar i form av fosterdiagnostik. Detta är för att ha möjlighet att fatta ett så välinformerat beslut som möjligt.

Studien innebär att den gravida får ett mail med enkätfrågor, vilka tar ca 5 minuter att besvara.

Vill du veta mer kontakta elisabeth.salekarr@vgregion.se

Logotyp med texten Coneption safety evidence ecosystem

CONCEPTION Safety Evidence Ecosystem

Studien vänder sig till dig med typ 2 diabetes som tar metformin och ammar.

Syftet är att få mer kunskap om hur mycket metformin som förs över i bröstmjölken och hur medicinen fungerar i samband med amning.

Prata med din barnmorska på specialistmödravården om du är intresserad av att delta i studien.

FOSTERDIAGNOSTIK-studien

Denna studie vänder sig till gravida i vecka 11-16, är över 35 år och ska genomgå ultraljud i tidig graviditet.

Fosterdiagnostik är ett område som snabbt utökas med nya metoder och därför är det viktigt med god information.

Syftet är att förbättra informationen om fosterdiagnostik i framtiden och ta reda på vad de gravida önskar i form av fosterdiagnostik. Detta är för att ha möjlighet att fatta ett så välinformerat beslut som möjligt.

Studien innebär att den gravida får ett mail med enkätfrågor, vilka tar ca 5 minuter att besvara.

Vill du veta mer kontakta elisabeth.salekarr@vgregion.se

Logotyp för TURRIFIC

TURRIFIC-studien

Studien som vänder sig till gravida med komplikationen ICP - intrahepatisk kolestas. Det betyder att gallsyrorna i kroppen är förhöjda och patienterna har ofta klåda. Syftet är att kontrollera vilket av två olika läkemedel som fungerar bäst för mor och barn.

Studien pågår i flera länder i världen, bla Australien, Finland mfl.

Studien innebär för den som väljer att delta blodprovstagning, CTG och läkarbesök samt kontakt med forskningssköterska.

Är du intresserad av mer information så säg till din barnmorska eller ta upp det vid ditt ultraljudsbesöket.

Du kan också kontakta oss via e-post: elisabeth.salekarr@vgregion.se

 

Logotyp för Go Prove

GO PROVE – Gothenburg Preeclampsia Obstetric Adverse Events

Studien vänder sig till dig som har diagnostiserats med preeklampsi (så kallad havandeskapsförgiftning) och friska gravida som ingår i studiens kontrollgrupp.

Syftet är att se hur kroppens organ påverkas av havandeskapsförgiftning och om det finns metoder så som till exempel blodprov för att upptäcka det, samt vad havandeskapsförgiftning innebär på kort och lång sikt.

Är du intresserad av att delta i studien, prata med personalen på din specialistmödravård eller vårdavdelning.

Mer information om GO PROVE.

iNDIGO – En randomiserad kontrollerad studie med den nya nordiska kosten vid graviditetsdiabetes

Studien vänder sig till dig som har kostbehandlat graviditetsdiabetes.

Syftet är att undersöka om nordisk kost kan förbättra blodsockerkontrollen och hälsan hos mamman och det nyfödda barnet i perioden runt förlossningen.

Är du intresserad av att få mer information och delta i studien och vad det innebär för dig ber vi dig maila indigo@nutrition.gu.se så kommer vi att kontakta dig för mer information.

 

 

Logotyp för Option-studien

OPTION-studien

Studien vänder sig till dig som är gravid och är planerad för igångsättning av din förlossning (induktion).

Syftet med den här nationella studien är att undersöka hur gravida, partner och vårdpersonal upplever igångsättning hemma jämfört med på sjukhus samt om båda sätten är lika säkra och effektiva.

Är du intresserad av att delta i studien? Prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen eller personalen på induktionsavdelningen eller förlossningsavdelningen.

Mer information om OPTION.

PRIMA

Studien vänder sig till dig som planerar att genomgå en abort i graviditetsvecka 12+1 till vecka 21+6.

Syftet är att undersöka om vårdtiden kan kortas så att färre kvinnor behöver övernatta på sjukhus när abortbehandlingen påbörjas i hemmet. Studien undersöker även vilken smärtlindring som fungerar bäst vid en abort i dessa graviditetsveckor.

Är du intresserad av att delta i studien, prata med personalen när du besöker abortmottagningen eller ultraljudsmottagningen.

 

Logotyp för SAVE-studien

SAVE – Sen Avnavling vid behov av Ventilation

Studien vänder sig till som ska föda vaginalt.

Syftet är att undersöka om ett barn som behöver stöd efter förlossningen återhämtar sig bättre om barnmorskan inte klippar navelsträngen direkt och att barnet istället får hjälp nära mamman med intakt navelsträng.

Är du intresserad av att delta i studien? Prata med din barnmorska på förlossningsavdelningen!

TETHYS – diagnostik vid misstänkt bäckenvenstrombos hos gravida

Studien vänder sig till dig som är gravid och drabbas av misstänkt bäckenvenstrombos med symptom som ensidig svullnad och smärta i benet.

Syftet är att undersöka om det går att göra diagnostiken av bäckenvenstromboser hos gravida säkrare och snabbare med hjälp av en annan sorts magnetkameraundersökning än den som används i klinisk praxis idag.

Är du intresserad av att delta i studien, prata med personalen när du besöker oss för symptom som kan tyda på bäckenvenstrombos.

Mer information om TETHYS.