Hörseltest

Alla nyfödda barn erbjuds en så kallad hörselscreening. Inom 2 veckor efter förlossningen får du en tid via en kallelse hemskickad till dig.

Syftet med ett hörseltest är att tidigt upptäcka medfödda hörselskador för att kunna påbörja habilitering så att barnet får större möjlighet till språkutveckling.

Undersökningen är lättare att utföra om barnet är lugnt och det är inga problem om barnet  sover.

Eftersom screeningen kräver tystnad så är vi tacksamma om eventuella syskon väntar utanför.

Hur går det till?

Den vanligaste metoden är registrering av så kallade OAE, otoakustiska emissioner. En prob som ger ifrån sig ett klickljud sänds in i barnets hörselgång och hårcellerna i innerörat sätts i rörelse. Dessa rörelser avger ett svagt ljud som tas upp av en mikrofon.

Om ytterligare test behövs, används hjärnstamsaudiometri. Ett klickljud sänds in i örat och svaren i hörselbanorna registreras med hjälp av tre elektroder som klistras på barnets huvud.

Båda undersökningarna är snabba och påverkar inte barnet alls.

När testet blir godkänt bedöms barnets hörsel som väsentligen normal.

Även om det nyfödda barnet har fått godkänt resultat, kan hörselproblem uppkomma senare, framförallt till följd av mellanörekatarr. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel- och språkutveckling.