Informationsträffar för blivande föräldrar på Östra sjukhuset

Lokal: Järneken aula på Kvinnokliniken Diagnosvägen 15, plan 0. Det behövs ingen föranmälan.

Tid 17.00 - 18.30

28 maj
4 juni
11 juni - sista visningen innan sommaren

3 september

Presentationen 

The presentation in English