Hud mot hud

Efter förlossningen uppmuntrar vi föräldrarna att vårda barnet hud mot hud. Hud mot hud gynnar anknytningen, ökar ditt och barnets välbefinnande och gynnar amningsstarten. Här kan du läsa fördelarna för barnet och föräldern.

Fördelar för barnet:

 • Bättre temperaturreglering
 • Sover lugnare
 • Gråter mindre
 • Blodsockret stabiliseras
 • Gynnar näringsupplagringen
 • Ökar snabbare i vikt
 • Ökat välbefinnande
 • Anpassar sig fortare till livet utanför livmodern
 • Utsöndringen av stresshormoner i samband med smärtsamma åtgärder är lägre hos barn som vårdas hud mot hud.

Fördelar för föräldrarna:

 • Lättare att knyta än till barnet 
 • Blir lugnare
 • Självförtroendet i föräldrarollen ökar
 • Mindre risk för depression
 • Känner mer välmående
 • Enklare att tyda barnets signaler och lära känna sitt barn
 • Bättre förutsättningar för en lyckad amningsstart
 • Frekventare och längre amning
 • Ger ökad oxytocinfrisättning och ökad bröstmjölksproduktion
 • Ökar partnerns delaktighet