Förlossningsrädsla

Om din rädsla inför förlossningen är stark, svår att hantera och påverkar dig i vardagen kan du vända dig till vår Auroramottagning. 

Ett visst mått av rädsla och oro inför en förlossning är vanligt och helt normalt. Det hjälper dig att stanna upp och fundera över hur du på bästa sätt ska förbereda dig. För att hantera dessa känslor och tankar räcker det ofta med att du talar med dina närmaste och med din barnmorska på mödravårdscentralen.

För behandling krävs remiss från din mödravårdscentral (MVC). Din barnmorska, läkare eller psykolog skriver då remissen till Auroramottagningen. Det vanliga är att du blir kallad efter att du har gjort ditt rutinultraljud. Du behöver inte förbereda dig inför besöket. Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner.

På Auroramottagningen arbetar ett team med specialutbildade barnmorskor och läkare som har lång erfarenhet av förlossningsvård och behandling av förlossningsrädsla. I teamet finns kompetens inom kognitiv beteendeterapi - KBT. 

Arbetsmetoden innebär att vi i samtal utforskar och kartlägger rädslan. Vi gör en planering för fortsatta samtal och behandling. Antal samtal varierar. Exponeringsövningar och hemuppgifter är en viktig del i behandlingen och besök på förlossningsavdelningen ingår.

Behandlingen avslutas med att vi gör en förlossningsplan. Efter förlossningen erbjuds du ett uppföljande samtal, på mottagningen eller per telefon.

Auroramottagningen 

Med anledning av covid-19 går Auroramottagningen över från fysiska besök till digitala vårdmöten i appen ”mitt vårdmöte”. Du som redan har fått en kallelse med en tid behåller tiden och kommer bli kontaktad av mottagningen. 

Förlossningsrädsla på 1177